Συνέδρια | Εκπαίδευση

1ο φεστιβάλ εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

1ο φεστιβάλ εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Φεστιβάλ εκπαίδευσης για τους υγειονομικούς εντός και εκτός Νοσοκομείου και το οποίο θα είναι ανοικτό στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί στο “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νοσοκομείο Βόλου στο διάστημα 23-27 Απριλίου. Κάθε μέρα θα αναπτύσσονται από καταρτισμένους γιατρούς εντός και εκτός «Αχιλλοπούλειου» ενδιαφέροντα παθολογικά, χειρουργικά, ψυχιατρικά και άλλα θέματα.

Περισσότερα

Καινοτομία στις Υπηρεσίες Υγείας – Κοινωνική Ευθύνη των Φορέων Υγείας (11-12.06.14)

Καινοτομία στις Υπηρεσίες Υγείας – Κοινωνική Ευθύνη των Φορέων Υγείας (11-12.06.14)

Στόχοι της Επιστημονικής Διημερίδας είναι η ανάδειξη των καινοτόμων δράσεων που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία της χώρας μας και η παρουσίαση συγκεκριμένων καλών πρακτικών. Παράλληλα, σκοπεύει στην ανάπτυξη διατομεακών δράσεων που θα ανταποκρίνονται σε καινοτόμες τεχνολογίες παροχής υπηρεσιών υγείας σε συνάρτηση με την υπάρχουσα οικονομική κρίση και το κοινωνικό προφίλ των παρόχων υγείας.

Περισσότερα

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014, Αθήνα, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ

Στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Υπουργείου Υγείας διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΚΕΕΛΠΝΟ, την ετήσια διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ευρωπαϊκού δικτύου και το ετήσιο συνέδριο για την ηλεκτρονική υγεία “ehealth forum 2014”, παράλληλα με έκθεση τεχνολογιών πληροφορικής του χώρου της υγείας.
Η ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς.

Περισσότερα