Αρχείο για April 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων
ΣΧΕΤ: Την υπ. αρ. 3972/31-3-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην διαχείριση φαρμάκων στα Νοσοκομεία και σύμφωνα με την υπ. αρ. 23/3525 [2] τροποποίηση του κεφαλαίου 27 [φάρμακα] της Α.Δ 14/89, αρ. 439, παρ. 2 [ΦΕΚ 1869/30-12-2005]
1. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών το Γ.Ν Βόλου αποφάσισε την διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής με όλες τις Φαρμακευτικές Εταιρίες που διαθέτουν ιδιοσκευάσματα προς επίτευξη έκπτωσης πέρα της Νοσοκομειακής τιμής φαρμάκου [δραστική ουσία]
2. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
3. Τρόπος Υποβολής
Περισσότερα