Αρχείο για May 2014

Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ: ΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ: ΣΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Tο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου κατατάσσεται στα αποδοτικότερα Νοσοκομεία σύμφωνα μα τα στοιχεία του Esy.Net,  στη σύσκεψη για τον απολογισμό του έργου των Νοσοκομείων για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας.

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απευθύνει πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης με ιατρό για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας διαστήματος ενός (1) έτους, με πραγματικό χρόνο ετήσιας απασχόλησης τις 350 ώρες. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι ιατροί που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και έχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή άλλης ιατρικής ειδικότητας και ασκούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας έως τις 15-5-2009.

Περισσότερα

Καταγραφή νεοπλασματικών νόσων από το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο

Καταγραφή νεοπλασματικών νόσων από το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο

Ένα νέο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή παραλαμβάνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ, για την οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή νεοπλασματικών νόσων, το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, που θα συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη αι την προαγωγή της υγείας.

Η παράδοση του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 9/5/2014, ενώ το έργο συντονίζει ο αναπληρωτής διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Χαράλαμπος Μπαλής.

Περισσότερα

Καινοτομία στις Υπηρεσίες Υγείας – Κοινωνική Ευθύνη των Φορέων Υγείας (11-12.06.14)

Καινοτομία στις Υπηρεσίες Υγείας – Κοινωνική Ευθύνη των Φορέων Υγείας (11-12.06.14)

Στόχοι της Επιστημονικής Διημερίδας είναι η ανάδειξη των καινοτόμων δράσεων που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία της χώρας μας και η παρουσίαση συγκεκριμένων καλών πρακτικών. Παράλληλα, σκοπεύει στην ανάπτυξη διατομεακών δράσεων που θα ανταποκρίνονται σε καινοτόμες τεχνολογίες παροχής υπηρεσιών υγείας σε συνάρτηση με την υπάρχουσα οικονομική κρίση και το κοινωνικό προφίλ των παρόχων υγείας.

Περισσότερα

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014

Διάσκεψη και Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Υγεία, eHhealth Forum, 12-14 Μαϊου 2014, Αθήνα, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ

Στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Υπουργείου Υγείας διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΚΕΕΛΠΝΟ, την ετήσια διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ευρωπαϊκού δικτύου και το ετήσιο συνέδριο για την ηλεκτρονική υγεία “ehealth forum 2014”, παράλληλα με έκθεση τεχνολογιών πληροφορικής του χώρου της υγείας.
Η ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς.

Περισσότερα