Αρχείο για November 2014

Νοσοκομείο Βόλου: Παράδειγμα καλής πρακτικής στη διαχείριση κρίσεων στην υγεία

Νοσοκομείο Βόλου: Παράδειγμα καλής πρακτικής στη διαχείριση κρίσεων στην υγεία

Στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας» που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας, στις 7,8 και 9 Νοεμβρίου στην Αθήνα, συμμετείχε η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου παρουσιάζοντας μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις που αφορούν επιχειρησιακές δράσεις δημόσιων φορέων υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση λοιμώξεων, ιών, αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων μεγάλης σημασίας και γενικότερα έκτακτων καταστάσεων στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Περισσότερα