Αρχείο για July 2018

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τα μαθήματα και οι εξετάσεις στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», με την ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής τραυματολογίας, που λειτουργεί στην Αγριά, υπό την αιγίδα του Νοσοκομείου και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με την αριθ. Γ6α/Γ.Π.οικ. 39625 απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2482/τ.Β΄/16-6-2018), την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου τα Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχονται αιτήσεις εγγραφών, τις ημέρες που εφημερεύουν, ενώ από την 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2018, καθημερινά.
Tα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων προβλέπονται από το άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθ. 5954 Απόφασης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1807/τ.Β΄/2-7-2014) και για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
β. Αντίγραφο Απολυτηρίου οποιουδήποτε Λυκείου.
γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας (συναφής ειδικότητας).

Επίσης οι πτυχιούχοι των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις κατάταξης και εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
β. Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ).
γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πληροφορίες στα Γραφεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στις παρακάτω ημερομηνίες εφημεριών:
Πέμπτη: 5/07/2018
Πέμπτη: 19/7/2018
Πέμπτη: 2/07/2018
Πέμπτη: 23/7/2018
Πέμπτη: 30/7/2018 και από 1 Σεπτεμβρίου 2018 καθημερινά 08:00 – 14:00. Διεύθυνση: Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος
Τηλέφωνο και fax: 24280 92200.

Περισσότερα