ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ [03-04/05/2014]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ [03-04/05/2014]
Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής

Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαϊου 2014
Αίθουσα Διαλέξεων Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
(ΤΚ 552 36 Πανόραμα-Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 380 000)

Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με e-mail μετά την λήξη του Σεμιναρίου.
 
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)
Θα χορηγηθούν 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αμοιβαία αναγνωρίσιμα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Περισσότερα