ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Δημοσίευση 13/3/2014 – Διενέργεια 6/5/2014 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Αριθμός Διακήρυξης 21/2014 – Προϋπολογισμός 1.096.000,00€/Τμήμα Α΄- 22/2014 – Προϋπολογισμός 296.000,00€/Τμήμα Β΄

ΤΜΗΜΑ Α΄’

ΤΜΗΜΑ Β΄’