Ανακοινώσεις από SiteAdmin

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – Ορθή Επανάληψη

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ – Ορθή Επανάληψη.

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022.

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα