ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» για Bοηθούς Nοσηλευτικής Tραυματολογίας

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» για Bοηθούς Nοσηλευτικής Tραυματολογίας

Από το 2015 λειτουργεί το Δημόσιο ΙΕΚ του Γ.Ν. Βόλου, με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας». Ο πτυχιούχος θα αποκτήσει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε χώρους, όπως δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, Μονάδες Α’ βοηθειών (αθλητικά κέντρα, γήπεδα), Κέντρα υγείας, Ιδιωτικά ιατρεία κ.ά.
Ο κάτοχος πτυχίου «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», υπό την επίβλεψη και τη συνεργασία της ομάδας Νοσηλευτών και Ιατρών, ενδεικτικά δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες όπως:
– Νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς για παθήσεις όλων των συστημάτων.
– Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών και Εκτίμηση των ζωτικών σημείων.
– Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
– Ακινητοποίηση – μεταφορά πολυτραυματιών.

Το ΔΙΕΚ διαθέτει εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμόζεται η εκπαιδευτική τεχνική της προσομοίωσης, ενισχύοντας έτσι την ενεργητική συμμετοχή. Επίσης, έχει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εποπτικά μέσα. Τα μαθήματα γίνονται από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και από τους συνεργάτες ιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείο Βόλου. Η άριστη συνεργασία του ΔΙΕΚ με το Νοσοκομείο Βόλου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, να γνωρίσουν από κοντά τους μελλοντικούς χώρους εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται σε πρωινό ωράριο, 20 ώρες την εβδομάδα. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε εξάμηνα ( 4 εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης, υπό την εποπτεία του ΔΙΕΚ). Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται πλήρως για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΠΕΠ για την απόκτηση της Πιστοποίησης και 5ου επιπέδου Πτυχίο (το ανώτερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Διδασκόμενα μαθήματα
Τα διδασκόμενα Μαθήματα κατανεμημένα σε τέσσερα εξάμηνα είναι τα εξής:
Νοσηλευτική Ι, ΙΙ, Πρώτες βοήθειες, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία-Υγιεινή, Φαρμακολογία, Παθολογία, Γυναικολογία – Παιδιατρική,Ψυχιατρικής-Νευρολογίας, Νοσηλευτική(πρακτική στο Νοσοκομείο)Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Χειρουργική, Τραυματολογία Ι,ΙΙ, Ορθοπεδική, Αναισθησιολογία – Ανάνηψη, Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά.
Δικαιολογητικά εγγραφής: 1. Για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018
α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
β. Αντίγραφο Απολυτηρίου οποιουδήποτε Λυκείου.
γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας (συναφής ειδικότητας).
2. Για το Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 κατάταξη και εγγραφή, από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, όλων των πτυχιούχων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, για την απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών
α. Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ).
β. Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ).
γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια παραμονής.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πληροφορίες από 1η Σεπτεμβρίου 2018 καθημερινά 08:00 – 14:00, στα Γραφεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Διεύθυνση: Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος Τηλέφωνο και fax: 24280 92200.