ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 / 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1 / 2020

Παρακάτω δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2020

ΒΟΗΘΟΙ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΕΣ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ-ΒΟΗΘΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ-ΛΑΝΖΕΡΗΔΩΝ

ΥΕ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΚΩΔ.200-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΚΩΔ.201-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΚΩΔ.202-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΚΩΔ.203-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Σύμφωνα με οδηγίες του ΑΣΕΠ, οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων κατά των πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/ 2020 θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ στο διαδικτυακό σύνδεσμο: www.asep.gr.