Αξονική Τομογραφία, Υπέρηχος Triplex, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Μαστογραφία.
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα