Κινητή Μονάδα Αιμοληψίας

4 κλινών

Πάντα παρών στην εθελοντική Αιμοδοσία σε κάθε άκρη του Ν. Μαγνησίας
Κινητή Μονάδα Αιμοληψίας