Τμήμα Φυσιοθεραπείας

Αποκατάσταση, Ηλεκτροθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εξοπλισμός Υπερηχητικών Συχνοτήτων
Τμήμα Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης