Κέντρο | Ψυχικής Υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Νικοτσάρα 20, Τ.Κ. 38222, Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 24213-50500, 501 | FAX +30 24210-35515

E-mail: k.psy.volos@gmail.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μιχάλης Δικαιάκος | Αναπληρωτής Διευθυντής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μιχάλης Δικαιάκος – Ψυχίατρος | Αναπληρωτής Διευθυντής

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κ.Ψ.Υ. Βόλου είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Γ.Ν. Βόλου. Ιδρύθηκε με βάση τον νόμο 815/84 ΕΟΚ και στοίχισε 116.522.625 δρχ. Η λειτουργία του κέντρου άρχισε στις 26/10/1988 (ΦΕΚ777/26-10-88). Αποτελεί κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας αστικού τύπου.

Σκοπός λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ. Βόλου είναι η ψυχοκοινωνική μέριμνα, συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα και η διαφώτιση, πρόληψη, θεραπεία και συμβολή στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ψυχικά αρρώστων.

Το Κ.Ψ.Υ. ανήκει στο Ε.Σ.Υ. και προσφέρει:

  • Ψυχιατρική, Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε άτομα κάθε ηλικίας (παιδιά, εφήβους, ενήλικες κ.λ.π.) και σε οικογένειες.
  • Συμβουλευτική βοήθεια σε ζευγάρια, παιδιά και γονείς
  • Άμεση βοήθεια σε επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα στο σπίτι ή στο Κέντρο για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους
  • Κοινωνική και Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
  • Ενημέρωση των κατοίκων των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των φορέων για θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία, με στόχο την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
  • Στο πλαίσιο της παρέμβασης στην κοινότητα ανήκουν και οι εξής ομάδες που γίνονται από το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου:
  •     Ομάδα κοινωνικής αποκατάστασης χρόνιων ψυχωσικών.
  •     Ομάδα λαρυγγεκτομημένων.
  •     Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ομάδα με φοιτητές (δύο φορές τον μήνα)
  • Στο Κέντρο εδρεύει και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, με επιστημονικό Δ/ντή τον Δ/ντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Η Κινητή Μονάδα έχει ως δικό της προσωπικό 2 ΤΕ Επισκέπτριες Υγείας και 1 Οδηγό και πηγαίνει στα Κέντρα Υγείας του Νομού. Στο έργο της η Κινητή μονάδα υποστηρίζεται από το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (4 κλιμάκια- ένα για κάθε ένα Κέντρο Υγείας)