Τηλέφωνα |E-mail

Η διεύθυνση του Νοσοκομείου είναι Πολυμέρη 134, Τ.Κ. 38222, Βόλος.

Τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου:

 • 2421094200
 • 2421351000

Εμβολιαστικό κέντρο

 • Τηλέφωνο: 2421351104

email address Νοσοκομείου:

 • info@ghv.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη:

 • Τηλέφωνο: 2421352001 & 2002
 • email address: gr.politi@ghv.gr

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

 • 2421351211
 • 2421351300

 

Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: 242135-1604

Υποδιεύθυνση Διοικητικού: 242135-1210

 • Τμήμα Οικονομικού: 242135-1129
  • Γραφ. Προμηθειών: 242135-1133, 1156, 1157, 1158 | Εξωσυμβατικά: 242135-1117, 1118, 1119
  • Γραφ. Ενταλμάτων: 242135-1229, 1308, 1609
  • Γραφ. Μισθοδοσίας: 242135-1611, 1612
  • Λογιστήριο : 242135-1239, 1241
 • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Προσωπικού): 242135-1221, 1223, 1224, | Άδειες: 1225 | Ιατροί: 1226 | Προϊσταμένη: 1125
 • Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο: 242135-1245
 • Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 242135-1353
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 242135-1114
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών: 242135-1091
 • Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού: 242135-1310

Υποδιεύθυνση Τεχνικού: 242135-1608

 • Τμήμα Τεχνικού: 242135-1601
 • Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: 242135-1626,27 | FAX:242135-1199 | email: biomed@ghv.gr

Φαρμακευτικό Τμήμα: 242135-1472,1473,1467,1468,1204

Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής: 242135-1186,

Για παρατηρήσεις και τεχνικά θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση:

 • webmaster@ghv.gr