Λοιπές Υπηρεσίες

Services_Banner


Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών στους εργαζόμενους, στους ασθενείς και στους επισκέπτες μέσω ενός ATM της Alpha Bank το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου λειτουργούν τρία κυλικεία (στο ισόγειο της νέας πτέρυγας, στο επίπεδο -2 της νέας πτέρυγας και στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας).