Διοίκηση

Management_Banner


Διοικητής: Ιωάννης Ντόκος | Αναπληρωτής Διοικητής: Χαρίλαος Αποστολίδης

 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δ/κτής Γ.Ν.Βόλου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – Αναπληρωτής Δ/κτής Γ.Ν.Βόλου | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Δικηγόρος | ΜΕΛΟΣ
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – Κοινωνιολόγος | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Επιχειρηματίας | ΜΕΛΟΣ
ΜΠΙΣΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – Ψυχολόγος | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ – Νοσηλεύτρια (Συνταξιούχος) | ΜΕΛΟΣ
ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ – Αυτοδιοικητικός (Συνταξιούχος) | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ιατρός – Ε/Α Παθολογίας | ΜΕΛΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Ιατρός – Ε/Α Χειρουργικής | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ

ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ – ΤΕ Νοσηλευτικής | ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΤΕ Νοσηλευτικής | ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ


Ιφιγένεια Τσεκούρα – Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

‘Ολγα Καπογιώργου – Διοικητικός Υπάλληλος | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ


DoctrosCouncil_Banner

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ


– | ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραθάνου Αντιγόνη – Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΜΕΘ | Αναπληρώτρια ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δούρας Αλέξανδρος – Διευθυντής Καρδιολογίας | ΜΕΛΟΣ

Κουτρούμπας Γεώργιος – Επιμελητής Α΄ Νεφρολογίας | ΜΕΛΟΣ

Κουκουβίνη Ευτυχία – ΠΕ Ψυχολόγων | ΜΕΛΟΣ

Κουκούλη Δέσποινα – ΤΕ Φυσικοθεραπευτών | ΜΕΛΟΣ

Χαρανά Αικατερίνη – ΤΕ Νοσηλευτικής | ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη


Κλεοπάτρα Κατσιγιάννη – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
με αναπληρωτή τον κ. Γεωργαλή Δημήτριο, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.


Espa_Banner

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-13

Αναστάσιος Ανδριώτης – Τ.Ε. Μηχανικών | Συντονιστής
Δημήτρης Λύτρας – Ιατρός (Χειρουργός) | Μέλος
Σόνια Μαργαριτοπούλου – Τ.Ε. Νοσηλευτικής | Μέλος
Κατερίνα Διαμαντάκου – Τ.Ε. Δ/κση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας) | Μέλος


Espa_Banner

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-20

Αναστάσιος Ανδριώτης – Τ.Ε. Μηχανικών | Συντονιστής
Δημήτρης Λύτρας – Ιατρός (Χειρουργός) | Μέλος
Κατερίνα Διαμαντάκου – Τ.Ε. Δ/κση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας) | Μέλος