Τεχνολογία |Εγκαταστάσεις

Tech_Banner


Το Νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονο Βιοϊατρικό Εξοπλισμό, ενδεικτικά:

Αξονικό Τομογράφο 64+ τομών (ΕΣΠΑ 2007-13): 1
Μαστογράφο: 1
Ακτινολογικά Συγκροτήματα: 2
Ακτινολογικά – Φορητά: 3
Ακτινοσκοπικά μηχανήματα: 4
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 1
Μηχανήματα τεχνητού νεφρού: 28 (ΕΣΠΑ 2007-13)
Σύστημα λιθοτριψίας με Laser: 2 (2016)
Ψηφιακό πύργο Αρθροσκοπήσεων: 1 (ΕΣΠΑ 2007-14)
Καρδιολογικός Υπερηχογράφος: 2 (2015)
Γυναικολογικός Υπερηχογράφος: 2 (2015)
Συγκρότημα ή σύστημα HOLTER: 2 (2017)
Αυτόματοι αναλυτές: 12
Υπερηχοτομογράφοι: 6
Καρδιοτοκογράφοι: 3
Ηλεκτροεγκεφαλογράφοι: 1


Facilities_Banner


Η Νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου παραδόθηκε το 2004 και λειτούργησε πλήρως το 2007. Καλύπτει συνολική έκταση 40.000τ.μ., ενώ η παλαιά πτέρυγα βρίσκεται μερικώς σε ανακατασκευή μέσα απο χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13

VolosHospital_UnderConstruction_03 VolosHospital_UnderConstruction_02

Διαβάστε ακόμη

Συνοπτική Περιγραφή του Νοσοκομείου

Οργανισμός

Τροποποίηση Οργανισμού