Ιατρική | Υπηρεσία

Iatrikh_Banner


Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση με Προϊστάμενο τον Συντονιστή Δ/ντή, Ουρολόγο, Ιωάννη Δημητριάδη
Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακα και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Παθολογικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Τομέας Ψυχικής Υγείας

Εργαστηριακός Τομέας

Διατομεακά Τμήματα

Λοιπά Τμήματα


Τα Όργανα της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

Ιωάννης Δημητριάδης – Συντονιστής Δ/ντής Ουρολογικής | Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Αθανάσιος Λιούπης – Συντονιστής Δ/ντής – Χειρουργικού Τομέα | Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Ιωάννης Κόκορης – Δ/ντής Παθολόγος (ΜΕΘ) | Πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων

Ιωάννης Παπαλεξάνδρου – Δ/ντής Φαρμακοποιός | Πρόεδρος Επιτροπής Φαρμάκων


Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας (Interactive)


Iatrikh_Banner