Οφθαλμολογική Κλινική


Η Οφθαλμολογική Κλινική βρίσκεται στον 5ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Διευθυντής: Μπαρπάκης Κων/νος


Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Κλινική
Διευθυντής: +30 242135-1160
BAΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
Ιατροί: +30 242135-1160
E-mail επικοινωνίας με την Κλινική
med.ophthalmologiki@ghv.gr


Προϊσταμένη είναι η Μαρία Κρίκκη | Τ.Ε. Νοσηλευτικής
Επικοινωνία


Προϊσταμένη: +30 242135-1215
Νοσηλευτές: +30 242135-1348 | 1355
nurse.ophthalmologiki@ghv.gr