Εργαστηριακός Τομέας

Labs_Banner

Ο Εργαστηριακός Τομέας με Τομεάρχη τον Γεώργιο Τούλη, Δ/ντή, Ακτινολόγο λειτουργεί πλήρως ανεπτυγμένος.


Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: