Μονάδα Τεχνητού Νεφρού


ΗΗ Μονάδα Τεχνητού Νεφρού βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Συντονιστής Διευθυντής: Συργκάνης Χρήστος


Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Μονάδα
Διευθυντής: +30 242135-1762
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΜ. Α’
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΙΜ. Β’
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
Ιατροί: +30 242135-1628 | 1278
E-mail επικοινωνίας με την Μονάδα
med.texnitonefro@ghv.gr


Προϊσταμένη είναι η ……. | Τ.Ε. Νοσηλευτικής
Επικοινωνία


Προϊσταμένη: +30 242135-1630
Νοσηλευτές: +30 242135-1272
nursemtn@ghv.gr