ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου εκτελούνται οι εξής απεικονιστικές εξετάσεις:

-ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
-U/S (ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ)
-TRIPLEX
-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
-CT (ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)
-MRI (ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)
-ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΩΡΑΚΑ
Ραντεβού: 8.30-13.30, Εργάσιμες ημέρες
  • 2421352001, 2421352002

-ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
-U/S
-TRIPLEX
-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
-CT
Ραντεβού: Πρωινές Ώρες, Εργάσιμες ημέρες
  • 2421351811

-MRI
Ραντεβού: Μόνο τις ημέρες που λειτουργεί το τμήμα
  • 2421351141

ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
-κ.ΚΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΙΕΥΘ. ΕΣΥ

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
-ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΕΥΘ. ΕΣΥ
-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΙΕΥΘ. ΕΣΥ
-ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΙΕΥΘ. ΕΣΥ
-ΚΟΥΖΙΩΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΜ. Α ΕΣΥ
-ΛΕΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΕΠΙΜ. Α ΕΣΥ
-ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΜ. Α ΕΣΥ
-ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙΜ. Β ΕΣΥ