Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής

  • 242135-1289 (Γραμματεία)
  • 242135-1285 (Διευθυντής)
  • pathanat@ghv.gr
Το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη Ιατρός: Φεριτσεάν Άντζελα, Διευθύντρια

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Φεριτσεάν Αντζελα - Διευθύντρια
2. Καλοδήμος Γεώργιος – Επιμελητής Α’
3. Σκουφογιάννης Παύλος – Επιμελητής Β’

  • 242135-1633
  • 242135-1298

B. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Ασημώρη Βαρβάρα
2. Μπάρδα Χρυσούλα
3. Καραγιαννέλου Θεοδοσία
4. Καλτσογιάννη Αικατερίνη
5. Παπακωνσταντίνου Χρυσούλα

  • 242135-1270
  • 242135-1269
  • 242135-1681

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • 242135-1289

Το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής του Γ.Ν. Βόλου ‘’Αχιλλοπούλειο’’ λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και εξυπηρετεί διαγνωστικές (παθολογοανατομικές εξετάσεις) και εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής με ενσωμάτωση νέων μεθόδων και τεχνικών (πλην της Μοριακής Τεχνολογίας και της Βιοτεχνολογίας).

Βασικό έργο του Τμήματος είναι η διάγνωση κακοήθων και καλοήθων παθήσεων σε υλικά που αφορούν σε όλα τα όργανα του σώματος και έχουν ληφθεί με βιοψίες ή χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και εξέταση πλακούντων προερχομένων από προβληματικές κυήσεις.

Το Παθολογοανατομικό Τμήμα διεκπεραιώνει ετησίως περισσότερες από 4500 ιστοπαθολογικές εξετάσεις ρουτίνας. Από αυτές περίπου 80-100 αφορούν σε ταχείες διεγχειρητικές βιοψίες. Επίσης ένας αρκετά σημαντικός αριθμός εξωτερικών ασθενών με υλικά από βιοψίες ή χειρουργικές επεμβάσεις απευθύνονται στο Παθολογοανατομικό Τμήμα τόσο για συμβουλευτική γνώμη, όσο και για διενέργεια ειδικών ανοσοϊστοχημικών χρώσεων.

Στα υλικά διενεργούνται κατά περίπτωση:

1. Ιστοχημικός έλεγχος τόσο σε βιοπτικά υλικά όσο και σε υλικά από χειρουργικά παρασκευάσματα που αφορούν σε χρώσεις:
• για αναζήτηση βλέννης
• για αναζήτηση μικροοργανισμών (ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, κόκκων, παρασίτων, βακίλλων, οξεάντοχων μυκοβακτηριδίων και μυκήτων),
• για ταυτοποίηση ιστών και εναποθέσεων

2. Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος σε τομές παραφίνης με πλήθος μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων:
• για ταυτοποίηση και τυποποίηση νεοπλασμάτων (στα οποία υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα)
• για προσδιορισμό προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών σε κακοήθειες ή οριακής κακοήθειας όγκους (υποδοχείς ER και PR, c-erbB2/Her2Neu, p53, Ki67, bcl-2, EGFR κ.α.)
• για έλεγχο μικροδοριφορικής αστάθειας (MSI) νεοπλασματών.

Επίσης το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής συμμετέχει στην λειτουργία των Oλοήμερων Εξωτερικών Ιατρείων.