ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

1ο έργο: Προμήθεια Νέου Αξονικού Τομογράφου 64 Τομών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου – Π/Υ : 600.000,00€
2ο έργο: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου – Π/Υ : 1.392.000,00€
3ο έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. – Π/Υ : 690.000,00€

Η απορροφητικότητα των έργων από το Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο" ξεπέρασε το 95% για την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-13


ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

1ο έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ – Π/Υ: 650.000,00€
Υποέργο 2: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ) – Π/Υ: 40.000,00€

2ο έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) – Π/Υ : 470.000,00€

3ο έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής χρήσης της υψηλότερης διακριτικής ευκρίνειας και διαγνωστικής απεικόνισης – Π/Υ: 100.000,00€
Υποέργο 2: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (DR) – Π/Υ: 250.000,00€

4ο έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α – Π/Υ : 225.000,00€
Υποέργο 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) – Π/Υ: 125.000,00€
Υποέργο 2: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) – Π/Υ: 100.000,00€

5ο έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 225.000,00€

ΕΣΠΑ 2014-2020