Τηλέφωνα - emails

Η διεύθυνση του Νοσοκομείου είναι
 • Πολυμέρη 134, ΤΚ 38222, Βόλος
Τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου
 • 2421351000, 2421094200
email address Νοσοκομείου Εμβολιαστικό κέντρο
 • 242135-1104
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • 242135-1211,1300
Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
 • 242135-1604
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
 • 242135-1210
Τμήμα Οικονομικού
 • 242135-1350
Γραφ. Προμηθειών
 • 242135-1133,1156,1157,1158 | Εξωσυμβατικά: 242135-1117,1118,1119
Γραφ. Ενταλμάτων
 • 242135-1229,1308,1609
Γραφ. Μισθοδοσίας
 • 242135-1611,1612
Λογιστήριο
 • 242135-1239,1241
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Προσωπικού)
 • 242135-1221,1223,1224 | Άδειες: 1225 | Ιατροί: 1226 | Προϊσταμένη: 1125
Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο
 • 242135-1245
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
 • 242135-1353
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • 242135-1114
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
 • 242135-1085
Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
 • 242135-1310
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
 • 242135-1608
Τμήμα Τεχνικού
 • 242135-1601
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Φαρμακευτικό Τμήμα
 • 242135-1472,1473,1467,1468,1204
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • 242135-1186
Για παρατηρήσεις και τεχνικά θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση: