Οφθαλμολογική Κλινική


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
-Κωνσταντίνος Τσαούσης, Επιμελητής Α (πρ. Προϊστάμενος Τμήματος)
-Ουρανία Τουνακάκη, Επιμελήτρια Β’
-Στέργιος Χαλούλης, Επιμελητής Β’(Επικ.)
-Γεώργιος Μουστερής, Ειδικευόμενος (από Απρίλιο 2021)

ΓΕΝΙΚΑ

Η Οφθαλμολογική Κλινική βρίσκεται στον 3ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και περιλαμβάνει ένα Θάλαμο νοσηλείας με τέσσερεις (4) κλίνες.
Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Οφθαλμολογικής κλινικής βρίσκονται στο ισόγειο, με 3 εξεταστικές αίθουσες και ένα χώρο διενέργειας θεραπειών Laser.
Τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται σε ειδική εξεταστική αίθουσα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ του Γ.Ν.Βόλου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν.Βόλου λειτουργούν:

Γενικό Ιατρείο Τρεις ημέρες/ εβδομάδα. Τα ραντεβού κλείνονται ανά 3μηνο (για νέους ασθενείς).

Ιατρείο αμφιβληστροειδούς Μία ημέρα την εβδομάδα, των οποίων τα ραντεβού δίνονται κατά περίπτωση, μετά από οφθαλμολογική εκτίμηση των ασθενών της κλινικής, καθώς και όσων παραπέμπονται σ αυτήν. Στο ιατρείο γίνεται παρακολούθηση και εισήγηση θεραπειών (ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων) για ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σακχαρώδη διαβήτη και άλλες αμφιβληστροειδικές παθήσεις. Εφαρμόζονται θεραπείες με ARGON LASER όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ιατρείο παρακολούθησης γλαυκωματικών ασθενών μια ημέρα την εβδομάδα, με πραγματοποίηση οπτικών πεδίων και παχυμετρίας κερατοειδούς. Τα ραντεβού δίνονται από τους ιατρούς της κλινικής κατά περίπτωση

Παιδοφθαλμολογικό Ιατρείο, μια ημέρα την εβδομάδα για την παρακολούθηση παιδιών ηλικίας 5-15 ετών. Τα ραντεβού για νέους ασθενείς κλείνονται ανά τρίμηνο.

Προεγχειρητικός έλεγχος για επεμβάσεις Καταρράκτη με διενέργεια a-scan βιομετρίας, b-scan υπερηχογραφίας, κερατομετρίας, διαθλασιμετρίας.

Απογευματινά Ιατρεία δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν.

Το Οφθαλμολογικό χειρουργείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη. Πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας,, επεμβάσεις πτερυγίων και επεμβάσεις που αφορούν στα βλέφαρα. Επίσης διενεργούνται ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων στα πλαίσια αντιμετώπισης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς υγρού τύπου, της διαβητικής ωχροπάθειας, του οιδήματος της ωχράς σε φλεβική θρόμβωση και της υψηλής μυωπίας με νεοαγγείωση.