Προκηρύξεις προσωπικού

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού:

https://civil.dypethessaly.gr/hospitals/AuxPersonellDocs/Forms/AllItems.aspx