Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΚ

Στα Αστέρια Αγριάς σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο, μεγάλης ιστορικής αξίας λειτουργεί η Νοσηλευτική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο». Ιδρύθηκε το 1977 με το ΠΔ 163/22/2/1977 ΦΕΚ 53 τ. Α και λειτούργησε έως το 1980, με μονοετές πρόγραμμα. Το 1980 με την Υ.Α/Α4β/οικ798 ΦΕΚ 303 /24-3-1980 τ.Β, μετατράπηκε σε ΜΤΕΝΣ (Μέση Τεχνική Νοσηλευτική Σχολή) και έτσι λειτούργησε με διετές πρόγραμμα έως το 2000, όπου με την Κ.Υ.Α. Υ7β/οικ.4289/2000 ΦΕΚ 1492/7/12/2000 τ.Β, μετατράπηκε σε ΤΕΕ Α΄ Κύκλου (Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο) και έτσι λειτούργησε έως το 2007. Το πτυχίο που παρείχε έως τότε ήταν 3ου επιπέδου. Το 2007 με την Υ.Α/Υ7Β/Γ.Π.οικ.49151/10-04-2007, μετατράπηκε σε ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών (Επαγγελματική Σχολή) και λειτούργησε έως το 2015 όπου και καταργήθηκε με το Ν. 4186 ΦΕΚ 193 /17/9/2013 τ. Α΄. Το πτυχίο που παρείχε ήταν 4ου επιπέδου.
Συνολικά έως τότε, αποφοίτησαν 1090 σπουδαστές και η πλειονότητα τους εργάζεται στον τομέα της υγείας, σε διάφορα μέρη τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

ΤΟ ΔΙΕΚ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΕΚ

Σήμερα, λειτουργεί ως Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο ιδρύθηκε το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 με την Υ.Α/Γ4α/Γ.Π.12972 ΦΕΚ1038/3/6/2015 τ.Β.
Πρόσβαση στην δομή έχουν οι Απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και εντάσσεται στην μη τυπική εκπαίδευση.
Παρέχει την ειδικότητα του «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της ομάδας προσανατολισμού Υγείας & Πρόνοιας, την ειδικότητα του «Διασώστη- Πλήρωμα ασθενοφόρου» και πτυχίο 5ου επιπέδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
Η φοίτηση είναι δωρεάν και δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Διαρκεί συνολικά πέντε (5) εξάμηνα (4 εξάμηνα μαθήματα ειδικότητας 1200 ώρες και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης 960 ώρες).
Οι απόφοιτοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία ενδεικτικά σε : – Νοσηλευτικές Τμήματα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, Κέντρα Υγείας, – Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γηροκομεία, – Υγειονομικούς σταθμούς, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, – Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε κατ΄οίκον νοσηλεία κ.α.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ βρίσκονται στα Αστέρια Αγριάς και διαθέτει χώρους με άρτια υλικοτεχνική υποδομή όπως: μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας – σύνδεση με internet-, εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας και οπτικοακουστικής, βοηθητικούς χώρους και αρχείο.
Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ είναι… να προετοιμάσει έναν επαγγελματία Υγείας με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις άμεσα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις εργασιακές απαιτήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εκπαιδευτική διαδικασία διέπεται από ποιότητα και έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της, τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους κατάρτισης, που στηρίζονται σε επιστημονικές γνώσεις & σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, είναι πάντοτε στην διάθεση των εκπαιδευόμενων, καθ΄ όλη την διάρκεια των σπουδών τους δίνοντας λύση στα προβλήματά τους & συμβάλλοντας καθοριστικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη και αποκατάσταση.
Επιπλέον στηρίζει και εμπνέει τις πνευματικές και ηθικές αρχές που διέπουν την Νοσηλευτική, χωρίς τις οποίες δεν χρησιμεύει ούτε σαν Επιστήμη ούτε σαν Τέχνη.

ΔΙΕΚ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του ΔΙΕΚ με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το ΕΚΑΒ

Το ΔΙΕΚ συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, καθώς εκτός των άλλων υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά στους χώρους του Νοσοκομείου.
Οι εκπαιδευόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, καταρτίζονται βάση του αναλυτικού τους προγράμματος, στις κλινικές του Χειρουργικού Τομέα, του Παθολογικού Τομέα, στο ΤΕΠ αλλά και στα άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν σε αυτή καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους, που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος και εγγυώνται την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, το Νοσηλευτικό, αλλά και το Ιατρικό Προσωπικό, συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους και στηρίζουν πάντοτε τις προσπάθειές τους.
Οι καταρτιζόμενοι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και συμμετέχουν ουσιαστικά ως Βοηθοί Νοσηλευτές στην κλινική Νοσηλευτική, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
Γνωρίζουν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον, πάντοτε με την καθοδήγηση και συμβουλευτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών του ΔΙΕΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΚ

Για να δείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. (Υ.Α 5954/ΦΕΚ1807/Β΄2-7-2014)
Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Για να δείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ του Α.Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. (Υ.Α. Γ4α/ΓΠ. 55004/15, Τ.Β. ΦΕΚ 2049/6-7-2016)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ του Α.Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΏΝ

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. , για το χειμερινό εξάμηνο κατά τη διάρκεια των θερινών εφημεριών και από την 1η- 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται.
1. Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ.
2. Α.Μ.Κ.Α
3. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.
4. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.
6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/εντός της Ε.Ε., και ομογενών, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών. Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
7. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση διαρκεί ένα εξάμηνο (Ε΄εξάμηνο) 960 ώρες και δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Κατά την πρακτική άσκηση οι απόφοιτοι δεν αμείβονται. Σκοπός της είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Θεωρητικής Εκπαίδευσης και Εργασιακού χώρου, ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των καταρτιζομένων, κατά το χρόνο της εξάσκηση τους και να τους βοηθήσει να ενταχθούν αποδοτικά στην αγορά εργασίας.
Η απόκτηση εμπειριών κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης συμβάλλει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών. Βασικός στόχος της, είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στον φορέα στον οποίο ανήκει το ΔΙΕΚ, υπό την εποπτεία του.

Απαλλαγή Πρακτικής Άσκησης (960 ωρών)
Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που έχουν εγγραφεί, απαλλάσσονται (ολική απαλλαγή), εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599 /1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που έχουν εγγραφεί, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, (απαλλάσσονται μερικώς) εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Δικαιολογητικά για Απαλλαγή
Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΔΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων, είτε για την προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης, στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
2) Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
3) Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου – ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο ΔΙΕΚ και τα 5 εξάμηνα Σπουδών, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η ΒΕΚ εκδίδεται από το ΔΙΕΚ κάθε 1η και 15η έκαστου μηνός. Ο καταρτιζόμενος για την έκδοσή της οφείλει να έχει προσκομίσει:
1. Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
3. Δύο (2) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ΒΕΚ δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΠΕΠ για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-1998 με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία: 92/51/Ε.Ο.Κ.)

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η απόκτηση του Διπλώματος μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.
Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ – Ερωτήσεις
ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες.
Για να συμπληρώσετε σωστά το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σου ΣΗΜΕΙΩΜΑ μπορείτε να επισκεφθείτε το link:
https://europass.europa.eu/el/create-europass-cv

Ευκαιρίες εκπαίδευσης – κατάρτισης στην Ελλάδα
Αν ενδιαφέρεστε για ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μπορείτε να επισκεφτείτε την Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ».
Εισάγοντας κριτήρια αναζήτησης ανάλογα με το επίπεδο σπουδών, το είδος εκπαίδευσης, τη διάρκεια ή το αντικείμενο της εκπαίδευσης που σας ενδιαφέρει μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Για καθεμία εκπαιδευτική ευκαιρία που ανταποκρίνεται στα κριτήρια αναζήτησής σας, υπάρχει περιγραφή, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον τίτλο σπουδών, τον οποίο κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγεί στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κλπ.
•Για αναζήτηση εργασίας εντός ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ μπορείτε να επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Πύλη για την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
https://eures.europa.eu/index_el

Ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη
Υπάρχουν πολλά προγράμματα και δίκτυα που ενθαρρύνουν την κινητικότητα για λόγους εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
•Euroguidance: Αν ψάχνετε για υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ευρώπη, μπορείτε να τις αναζητήσετε μέσω του Δικτύου Euroguidance. Για το Κέντρο Euroguidance στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ (e-mail: guidance@eoppep.gr).
•Europass: Το Εθνικό Κέντρο EUROPASS που εκπροσωπείται από τον ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού δικτύου και ενσωματώνει σε ένα συντονισμένο πλαίσιο πέντε ευρωπαϊκά έγγραφα διαθέσιμα σε 26 γλώσσες. Σκοπός του είναι, να βοηθήσει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας, κατά τρόπο σαφή και αποτελεσματικό αν αναζητάτε εργασία ή κατάρτιση στην Ευρώπη.
•Ploteus II: Μέσω του Ploteus II, μπορείτε να αναζητήσετε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και να πληροφορηθείτε για θέματα εγκατάστασης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, δυνατότητες επιχορήγησης των σπουδών σε αυτές, εκπαιδευτικά συστήματα κ.ά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα τελευταία χρόνια στη Σχολή έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες όπως:
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Εκθέσεις και Μουσεία της πόλη μας αλλά και εκτός.
– Εορταστικές εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους.
– Σεμινάρια BLS (Basic Life Support)/AED, έτσι ώστε όλοι οι καταρτιζόμενοι μας, να λάβουν την πιστοποίηση για την παροχή Πρώτων Βοηθειών.
– Σεμινάρια Α΄ Βοηθειών για παιδιά από την ομάδα του Γ.Ν. Βόλου.
– Επιδείξεις του ΕΚΑΒ στις μεθόδους μεταφοράς και ακινητοποίησης τραυματιών.
– Επισκέψεις σε δομές της περιοχής μας όπως, Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία, Ορφανοτροφείο αλλά και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως, η «Κιβωτός του κόσμου» και η «Φλόγα».
– Συμμετοχή στην άσκηση ετοιμότητας για εκκένωση του Α.Γ.Ν. Βόλου.
– Συμμετοχή σε καμπάνιες ενημέρωσης και πρόληψης του ΚΕΕΛΠΝΟ.
– Συμμετοχή στην αποστολή φαρμάκων με ιεραποστολή στην Αφρική.
– Συμμετοχή σε Ημερίδες και Συνέδρια και
– Από το 2017 και κάθε χρόνο, έκδοση αναμνηστικού ημερολογίου με τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ. Από τα έσοδα της πώλησής του βοηθάμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • 24280 92200
  • sgnagria@otenet.gr
  • ΝΗΛΕΙΑΣ 13, ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, ΤΚ 37300, ΒΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ