Βιοχημικό, Αιματολογικό, Βιοπαθολογικό, Κυτταρολογικό, Παθολογικής Ανατομίας
Εργαστηριακός Τομέας Διάγνωση