Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική


Η Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική βρίσκεται στον 4ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Συντονιστής Διευθυντής: Γεωργαδάκης Γεώργιος


Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Κλινική
Διευθυντής: +30 242135-1877
ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ/ΝΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/ΝΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/ΝΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
Ιατροί: +30 242135-1306 | 1888
E-mail επικοινωνίας με την Κλινική
med.gynaikologiki@ghv.gr


Προϊσταμένη είναι η ….. | Τ.Ε. Νοσηλευτικής
Επικοινωνία


Προϊσταμένη: +30 242135-1873
Μαίες-Νοσηλευτές: +30 242135-1872 | 1313
nurse.gynaikologiki@ghv.gr