Εισιτήρια Εξιτήρια ασθενών

InOut_Patient_Banner


Τα εισιτήρια και τα εξιτήρια των ασθενών γίνονται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας και λειτουργεί τις καθημερινές από 07:00 έως 15:00.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την έκδοση του εισιτηρίου εισαγωγής για νοσηλεία.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εισαγωγών ανά τμήμα.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για τη δημιουργία και καθημερινή ενημέρωση της Λίστας Εισαγωγών Επόμενης Ημέρας.

Διαδικασίες – Τακτικές Εισαγωγές

Όταν πρόκειται για τακτικές εισαγωγές η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου για εισαγωγή είναι η εξής:

 • Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (όταν είχε εξετασθεί στα εξωτερικά ιατρεία).
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν υπάρχει προγραμματισμένη εισαγωγή από τη λίστα “Εισαγωγών επόμενης ημέρας” με τα στοιχεία του ασθενή.
 • Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης (ύπαρξη εισαγωγής με τα στοιχεία του ασθενή), ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης ενημερώνει το σύστημα ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή, και παρακρατεί το βιβλιάριο και ότι άλλο σχετικό με την εισαγωγή έντυπο.
 • Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκομίσει για διάφορους λόγους το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τότε υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους μέχρι να το προσκομίσει.
 • Για κάθε άλλο νοσηλευόμενο, που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό φορέα, υπογράφεται δήλωση αποδοχής χρέους πάλι στο Γραφείο Κίνησης.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης συμπληρώνει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής με τυχόν επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν συμπληρωθεί, και εκτυπώνει τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής.
 • Το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην αντίστοιχη κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς. Το δεύτερο αντίγραφο εισιτηρίου αρχειοθετείται ανά ασφαλιστικό φορέα  για να αποτελέσει  παραστατικό στοιχείο λογαριασμού και το τρίτο αρχειοθετείται στο Γραφείο Κίνησης.
 • Ο χρεωστικός φάκελος του ασθενή που περιλαμβάνει κάρτα χρέωσης υλικών, τα barcode χρέωσης εξετάσεων και υλικών και ατομικό συνταγολόγιο ασθενούς δίδεται στον τραυματιοφορέα, από το Γραφείο Κίνησης που μαζί με τον ασθενή αποχωρεί για την κλινική. Ο τραυματιοφορέας παραδίδει το χρεωστικό φάκελο στη Προϊσταμένη της κλινικής μαζί με τον ασθενή.
 • Στην περίπτωση ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α, τότε ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης κρατά το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Το πρώτο αντίγραφο αποστέλλεται στην κλινική (για τον ιατρικό φάκελο) και τα δύο αντίγραφα του εκτυπωμένου εισιτηρίου εισαγωγής το Γραφείο Κίνησης τα παραπέμπει στον ελεγκτή γιατρό του Ι.Κ.Α για την προσυπογραφή.
 • Στη συνέχεια τα εισιτήρια του Ι.Κ.Α επιστρέφονται στο Γραφείο Κίνησης που τα παραδίδει στο Λογιστήριο Ασθενών και αποτελούν το μεν ένα παραστατικό στοιχείο, που θα συνοδεύει την υποβολή του μηνιαίου λογαριασμού (από το Λογιστήριο Ασθενών), το δε άλλο αρχειοθετείται.
 •  Στο τέλος της ημέρας υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης εκτυπώνει ημερήσια συνολική κατάσταση εισαγωγών καθώς και αναλυτική ανά κλινική και ασφαλιστικό ταμείο, την οποία αποστέλλει στη Διοίκηση για ενημέρωση.

Έκτακτες εισαγωγές

1.1. Ο ασθενής μετά το τέλος της εξέτασης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από το γιατρό και ανάλογα την διάγνωση, μπορεί να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, να εισαχθεί σε κλινικό τμήμα, να εισαχθεί για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ή τέλος να εισαχθεί στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ολιγόωρη νοσηλευτική φροντίδα.

1.2. Για κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

1.3. Έξοδος από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Βασική μέριμνα του Νοσοκομείου είναι η ασφαλής αποχώρηση των ασθενών. Έτσι όταν δεν υπάρχουν συνοδοί ο άρρωστος παραμένει στο χώρο του Τ.Ε.Π. μέχρι να έρθει κάποιος συγγενής ή μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σπίτι του (προηγείται συμπλήρωση ειδικού έντυπου από τον θεράποντα γιατρό και ενημέρωση του ΕΚΑΒ). Στην περίπτωση που ο ιατρός βεβαιώσει ότι ο ασθενής είναι σε θέση να φύγει μόνος του, ο ασθενής αποχωρεί. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η ώρα αποχώρησης και τα στοιχεία του συνοδού ή του ασθενοφόρου και ο ασθενής αναμένει στον χώρο της Υποδοχής ώστε  να  ανευρίσκεται άμεσα και συγχρόνως να  παρακολουθείται.

1.4. Αν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ασθενής χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης εφόσον το απαιτεί η σοβαρότητα της κατάστασης τότε ο ασθενής οδηγείται είτε στη χειρουργική αίθουσα που υπάρχει είτε στον χώρο του Τ.Ε.Π., είτε στη διαθέσιμη χειρουργική αίθουσα που μένει κενή την ημέρα εφημερίας στο χώρο των κεντρικών χειρουργείων. Την ημέρα της εφημερίας κρίνεται αναγκαίο να είναι έτοιμες και διαθέσιμες για επείγοντα περιστατικά αίθουσες των Κεντρικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου. Ο ασθενής μεταφέρεται στη χειρουργική αίθουσα μαζί με τα στοιχεία που υπάρχουν στον ιατρικό του φάκελο. Από τη στιγμή που αποφασιστεί να γίνει χειρουργική επέμβαση, ο νοσηλευτής συντονισμού ενημερώνει το διοικητικό υπάλληλο του Γραφείου Κίνησης προκειμένου ο δεύτερος να προβεί στην έκδοση εισιτηρίου εισαγωγής. Ο νοσηλευτής συντονισμού ενημερώνει τον/την προϊστάμενο/η του αντίστοιχου κλινικού τμήματος το οποίο θα υποδεχθεί στη συνέχεια τον ασθενή.

1.5. Πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά που θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο (χρόνο). Ακριβώς για να μην παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο εξέτασης και για να μην είναι καταλυμένες εξεταστικές κλίνες αυτά τα περιστατικά θα φιλοξενούνται στη Μονάδα βραχείας  Νοσηλείας (Μ.Β.Ν.) όταν χρήζουν επιπλέον παρακολούθησης. Σε αυτή την περίπτωση ο γιατρός εκδίδει εισιτήριο παραμονής στη Βραχεία Νοσηλεία και ο συντονιστής νοσηλευτής το μεταφέρει στο διοικητικό υπάλληλο του Γραφείου Κίνησης προς διεκπεραίωση.

1.6. Σε περίπτωση άμεσης εισαγωγής

• ο γιατρός συμπληρώνει το παραπεμπτικό εισαγωγής πλήρους αιτιολογημένο και το παραδίδει  στην Προϊσταμένη των Τ.Ε.Π. ή στον υπεύθυνο νοσηλευτή της βάρδιας.

• η Προϊσταμένη ή ο υπεύθυνος νοσηλευτής επικοινωνεί με την κλινική της ανάλογης ειδικότητας που εφημερεύει, και ζητά από την Προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο νοσηλευτή της κλινικής κενή κλίνη για την εισαγωγή. Μετά την εύρεση της κλίνης ενημερώνει τη διοικητική υποστήριξη του Τ.Ε.Π. για τον αριθμό θαλάμου και κλίνης.

• η Προϊσταμένη ή ο υπεύθυνος νοσηλευτής του Τ.Ε.Π. ενημερώνει την κλινική για τη κατάσταση του ασθενή.

• η Προϊσταμένη ή ο υπεύθυνος νοσηλευτής του Τ.Ε.Π. καταχωρεί στο φάκελο εισαγωγής, το έντυπο παρακολούθησης ασθενούς στο Τ.Ε.Π. όπου είναι γραμμένα τα κλινικά ευρήματα, τη γνωμάτευση και  τις ιατρικές οδηγίες, τις απαντήσεις των εξετάσεων και τις ακτινογραφίες.

• καλεί τον τραυματιοφορέα να μεταφέρει τον ασθενή με το φάκελό του στη κλινική.

• σε περίπτωση μη διαθέσιμων κλινών ο ασθενής μεταφέρεται σε διαθέσιμη κλίνη άλλης κλινικής σαν φιλοξενούμενος ή παραμένει στους θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

• με την είσοδο του ασθενή στην κλινική ακολουθείται η διαδικασία παραλαβής ασθενή στη κλινική.

1.7. Στην περίπτωση εισαγωγής και εφόσον ο ασθενής έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και έχει καταβάλλει το αντίτιμο των εξετάσεων αυτών δικαιούται την επιστροφή του εν λόγω ποσού. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται άμεσα με την έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου με ευθύνη της γραμματείας Τ.Ε.Π. Στην έκδοση του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου αναγράφεται το όνομα του ασθενούς, η αιτιολογία ακύρωσης και τα στοιχεία του παραστατικού που ακυρώνει. Η γραμματεία Τ.Ε.Π. επισυνάπτει στο αντίγραφο του ακυρωτικού στοιχείου και αντίγραφο του εισιτηρίου εισαγωγής. Αν για οποιοδήποτε λόγω ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων μετά την έκδοση γραμματίου είσπραξης από τον κεντρικό ταμεία ο οποίος παρέλαβε την είσπραξη της εφημερίας, τότε η επιστροφή χρημάτων στον ασθενή θα ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του.

 

ΕΞΙΤΗΡΙΟ

 • Ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Γραφείο Κίνησης ασθενών.
 • Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Η προϊσταμένη κάθε τμήματος πριν την έξοδο του ασθενή από την κλινική, ελέγχει αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόδου από το Γραφείο Κίνησης.

Διαδικασίες

 • Μετά τις 9:30 καθημερινά, παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης (από βοηθούς θαλάμου), τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των τμημάτων.
 • Τα εξιτήρια αυτά καταχωρούνται στο σύστημα (δυνατότητα ενημέρωσης και από την γραμματεία της κάθε κλινικής) και μένουν σε αναμονή.
 • Ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο χώρο του Γραφείου Κίνησης και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, ασφαλιστικά, διοικητικά).
 • Όταν ολοκληρωθεί η οικονομική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του γραφείου εκδίδει και τυπώνει το εξιτήριο (τριπλότυπο). Με το τρόπο αυτό κλείνει η κατάσταση αναμονής του ηλεκτρονικού εξιτηρίου.
 • Στη συνέχεια παραδίδει το εξιτήριο μαζί με το βιβλιάριο στον ασθενή (ή τον συνοδό). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στους οποίους κρατείται το βιβλιάριο μέχρι να ελεγχθεί από το γιατρό – ελεγκτή του οργανισμού (ΙΚΑ).
 • Για λόγους μείωσης γραφειοκρατίας, είναι δυνατό να  εκδίδεται βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα με το εξιτήριο.
 • Ο ασθενής ή ο συνοδός του επιστρέφει στη κλινική, καταθέτει το ένα από τα δύο εξιτήρια ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης των διαδικασιών στην προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος (που τα αρχειοθετεί), και στη συνέχεια η προϊσταμένη δίδει στον ασθενή το ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα.
 • Στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί στην οικία του με ασθενοφόρο, συμπληρώνει αίτηση μεταφοράς από το Ε.Κ.Α.Β και μια ημέρα πριν την έξοδο, το Γραφείο Κίνησης την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (Φαξ) στο Ε.Κ.Α.Β.
 • Στο τέλος της ημέρας το Γραφείο Κίνησης τυπώνει κατάσταση εξιτηρίων με ονοματεπώνυμο, ασφαλιστικά στοιχεία, ημέρες νοσηλείας, διάγνωση κ.λπ.
 • Αρχειοθετούνται όλα τα εξιτήρια (λευκό απόκομμα) ανά Ασφαλιστικό Ταμείο.