Ξενώνας "Αριάδνη"


Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων “Αριάδνη”
Διεύθυνση: Πλαστήρα 18 περιοχή Αναύρου
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γκόλτσιος Ιωάννης| Ψυχολόγος


Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ξενώνας: +30 242135-2163 | 2159
Φαξ: +30 24210 39593
Προσωπικό


|
|
|
Γραμμή Υποστήριξης: +30 242135-ΧΧΧΧ

E-mail επικοινωνίας
ariadni.volos@gmail.com


Ο Ξενώνας Αριάδνη δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ψυχαργώς Β΄Φάση, λειτουργεί από το 2010 και αποτελεί μια μονάδα όπου παρέχονται ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα :
• Πρόκειται για μια εξωνοσοκομειακή στεγαστική δομή (όπου το κύριο βάρος δίδεται στην κοινωνικού και ψυχολογικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρονοσηλευτικά χαρακτηριστικά)
• ανοιχτού τύπου (οι φιλοξενούμενοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός και εκτός του ξενώνα με δική τους ευθύνη και πάντα σεβόμενοι τη λειτουργία της δομής),
• βραχείας παραμονής (6 – 8 μήνες)
• υψηλού βαθμού υποστήριξης (24ωρη παρουσία προσωπικού).
• με δυνατότητα φιλοξενίας 12 ατόμων,
• ο πληθυσμός που φιλοξενείται είναι από άποψη φύλου μικτός (αναπαράγοντας έτσι μια πιο φυσιολογική εικόνα της κοινωνίας και αναπτύσσοντας πλουσιότερες διαπροσωπικές σχέσεις).

Η διαμονή έχει ένα μεταβατικό (προσωρινό) χαρακτήρα προς πλέον αυτόνομες μορφές διαβίωσης.

Οι Φιλοξενούμενοι μας είναι : Άτομα ηλικίας μεταξύ 18 – 60 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα (τα οποία συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος, στην ανάγκη απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον λόγω μη καταλληλότητας αυτού, καθώς και στην ανάγκη να περάσουν μια περίοδο επαναπροσαρμογής, νοούμενης ως απόκτησης ικανοτήτων, ευκαιριών και μέσων για την ανάπτυξη και την έκφραση δυνατοτήτων, απαραίτητων για τη βέλτιστη δυνατή αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα).

Δεν γίνονται δεκτά άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ ή και ψυχοτρόπες ουσίες, και άτομα στον οποίων η κατάσταση οφείλεται σε οργανικούς παράγοντες.