Αιματολογικό Τμήμα


Το Αιματολογικό Τμήμα βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Διευθύντρια: Κομνού Αικατερίνη


Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τμήμα
Διευθυντής: +30 242135-1632
|
|
|
|
|
|
|
Ιατροί: +30 242135-1638
E-mail επικοινωνίας
med.aimatologiko@ghv.gr


Το Αιματολογικό Τμήμα  αποτελείται από το τμήμα των Γενικών Αίματος και από το τμήμα της Αιμόστασης.

Ο κύριος εξοπλισμός του αποτελείται από αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές και αυτόματους αναλυτές πήξεως.

Οι εξετάσεις που εκτελούνται από το Αιματολογικό Τμήμα είναι οι ακόλουθες:

  • Γενική αίματος
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών  (ΤΚΕ)
  • Μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ)
  • Χρόνος προθρομβίνης (χρ. Quick)
  • Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
  • Ποσοτικός προσδιορισμός ινωδογόνου
  • Ποσοτικός προσδιορισμός Di-dimer

Επιπλέον, λαμβάνει χώρα καθημερινός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος αποτελεσμάτων αλλά και περιοδικός εξωτερικός (Q.C.) από διαπιστευμένο εργαστήριο, κατά ISO Guide 43-1& ILAC G13:2007.

Η κίνηση του Τμήματος είναι περί τις 15000 εξετάσεις περίπου το μήνα.