Προμήθειες | Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις Διαγωνισμών & Προμηθειών του Νοσοκομείου μας

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Προμηθειών της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς του Νοσοκομείου μας ανα Προϋπολογισμό Έτους:
Δείτε εδώ όλους τους διαγωνισμούς & Προμήθειες