Όραμα | Στόχοι

Vision&Mission_Banner1

Μήνυμα της Διοίκησης

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου “Αχιλλοπούλειο” σας καλωσορίζουν στη νέα μας ιστοσελίδα. Το 1900, με χορηγία των Κωνσταντίνου και Νικόλαου Αχιλλόπουλου, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Νοσοκομείου στη σημερινή του θέση. To Νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί το 1903, ήταν μάλιστα το δεύτερο σε μέγεθος στον ελλαδικό χώρο μετά τον “Ευαγγελισμό”. Το 2007 εγκαινιάστηκε η νέα του πτέρυγα, συνολικού εμβαδού 33500 τ.μ. Σήμερα έχει αναπτυγμένες 400 οργανικές κλίνες και είναι το μεγαλύτερο νομαρχιακό Νοσοκομείο της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Στο Νοσοκομείο γίνονται ετησίως περίπου 24.000 εισαγωγές ασθενών με μέση διάρκεια νοσηλείας 3,5 ημέρες. Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου εξυπηρετούν ετησίως περίπου 80.000 ασθενείς. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου αντιμετωπίζει ετησίως περίπου 60.000 επείγοντα περιστατικά. Βασική μέριμνα της Διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων ιατρονοσηλευτικών πρακτικών, οι οποίες βασίζονται στην άρτια επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, στην έρευνα και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωσή του. Επιπλέον, εφαρμόζονται σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες που υποστηρίζουν το έργο του Νοσοκομείου με τη χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών υγείας που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση. Η ιστοσελίδα βελτιώνεται και ενημερώνεται συνεχώς. Στόχος μας είναι η σωστή πληροφόρηση των πολιτών ώστε με τη συνεργασία τους να επιτευχθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και να εδραιωθεί ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας σε όλους.


Το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου εξυπηρετεί σε 24ωρη βάση όλη την εβδομάδα (365 ημέρες το χρόνο) μια Περιφερειακή Ενότητα με πληθυσμό που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2011) ανέρχεται στις 204.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός όμως δύναται να διπλασιάζεται και να φθάνει τις 400.000 κατά την θερινή περίοδο αποτελώντας τουριστικό προορισμό, περιλαμβάνοντας τον ορεινό όγκο του Πηλίου και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Β. Σποράδων.
Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
  1. Η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στον πληθυσμό της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.Πε. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας, στην 5η Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
  5. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, την 5η Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.