Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Surgery_Banner


Το τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης λειτουργεί στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου. Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες και για το κλείσιμο ραντεβού έναρξης συνεδριών θεραπείας απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τμήματος
Υπεύθυνη: Κουκούλη Δέσποινα| Πτυχιούχος Φυσιοθερεύτρια


Τηλέφωνα επικοινωνίας
Υπέυθυνη: +30 242135-1102
E-mail επικοινωνίας
physmed@ghv.gr
Φυσιοθεραπευτές


Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στελεχώνεται από έξι (6) μόνιμους φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχους ΤΕΙ, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ), με πολυετή εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες κλινικές γνώσεις.
Πανταζή Μαρία | Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτρια
Παπαζέτη Κυριακή | Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτρια
Ποντίκας Αθανάσιος | Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτής
Πρέκας Ευάγγελος | Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτής
Τσορβαδέλη Κυριακή | Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτρια
Φυσιοθεραπευτές: +30 242135-1103


Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου παράγεται σημαντικό εκπαιδευτικό έργο σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας των ΤΕΙ. Σπουδαστές τελειόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων (ΤΕΙ Αθήνας, Λαμίας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας) πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση για την απόκτηση εργασιακής και κλινικής εμπειρίας στην άσκηση του επαγγέλματος.

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

Στο ισόγειο του νοσοκομείου στο Τμήμα της Φυσικής Ιατρικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στεγάζεται και λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο και επαρκώς στελεχωμένο φυσικοθεραπευτήριο, όπου παρέχεται το σύνολο των φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε εξωτερικούς ασθενείς με την πλήρη οικονομική κάλυψη όλων των ασφαλιστικών οργανισμών (με βάση θεωρημένη ιατρική παραπομπή).

Φυσικοθεραπευτικό Τμήμα

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσιοθεραπευτικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των τμημάτων, κλινικών και μονάδων(ΜΕΘ, Στεφανιαία) του Νοσοκομείου. Οι φυσιοθεραπευτές είναι κατανεμημένοι σε κάθε κλινική και σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς των τμημάτων, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης μετά από σχετική παραπομπή (παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας).

Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις

Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται από τους φυσιοθεραπευτές σε όλους τους ασθενείς των χειρουργικών κλινικών, προεγχειρητικά/μετεγχειρητικά για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Αντίστοιχα προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε ασθενείς κάθε κλινικής, οι οποίοι πρωτογενώς ή δευτερογενώς παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της κατάστασής τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση όλων των χειρουργικών περιστατικών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των διαταραχών και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.


Εργοθεραπεία

Ο ρόλος των εργοθεραπευτών
Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).
Η “εργοθεραπεία” δεν ταυτίζεται με την “απασχολησιοθεραπεία” και μόνο οι εργοθεραπευτές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλα επιλεγμένων δράσεων με σκοπό, στόχο και κατ’ επέκταση θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Ο Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες)

Στελέχωση Τμήματος
Το Τμήμα αποτελείται από τρία άτομα, οι οποίοι είναι όλοι πτυχιούχοι εργοθεραπευτές με μεγάλοι εμπειρία στην κλινική εργοθεραπεία
Συγκεκριμένα-κατά αλφαβητική σειρά-το Τμήμα αποτελείται από τους:


Γκαγιάννη Δημοκλή | ΤΕ Εργοθεραπευτής
Κορομηνά Γεωργία | ΤΕ Εργοθεραπεύτρια
Σαράκη Αικατερίνη | ΤΕ Εργοθεραπεύτρια

Σκοπός του τμήματος

Σκοπός του προγράμματος Εργοθεραπείας είναι η επανάκτηση της λειτουργικότητας του ασθενούς, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ζει.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων άνω άκρων, η ανάπτυξη εγκεφαλικών λειτουργιών, η επανεκπαίδευση και διευκόλυνση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτηση, μέσα από επιλεγμένες κατά περίπτωση δραστηριότητες, είναι τεχνικές που εφαρμόζονται σ’ένα πρόγραμμα Εργοθεραπείας προκειμένου να πετύχουμε τον παραπάνω σκοπό.
Άτομα με παθήσεις νευρικού μυοσκελετικού συστήματος (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευροπάθειες, κακώσεις νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων κυρίως των άνω άκρων, εγκαύματα), είναι από τις κύριες κατηγορίες ιατρικών διαγνώσεων που παραπέμπονται για Εργοθεραπεία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς.

Επιλογή περιστατικών-Τρόπος εργασίας

Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται στο εργαστήριο καλύπτουν ένα πλήθος παθολογικών καταστάσεων τα οποία παραπέμπονται από νοσοκομειακούς γιατρούς κυρίως αλλά και από εξωτερικούς γιατρούς. Προτεραιότητα δίνεται σε περιστατικά τα οποία προέρχονται από το ταμείο απορίας η πρόνοιας εφόσον οι συγκεκριμένοι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα εξωτερικά εργαστήρια των ιδιωτών συναδέλφων.
Η επιλογή των περιστατικών γίνεται με βάση τις δυνατότητες του τμήματος.

Συνεργασία με άλλους φορείς και άλλα τμήματα.

Το τμήμα εργοθεραπείας συνεργάζεται με το κέντρο ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΚΕΣΑΑΜ) όπως επίσης και με το ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Και οι τρείς εργοθεραπευτές συνεργάζονται άμεσα με το παιδοψυχιατρικό τμήμα και είναι ενεργά μέλοι της ομάδας αξιολόγησης.

Leave a Reply