Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Α3α/οικ 23.12.2016, στο Νοσοκομείο έχει καταρτιστεί και λειτουργεί Λίστα Χειρουργείου για τους ασθενείς.
Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Το Γραφείο Ψυχολόγων του Γ.Ν. ΒΌΛΟΥ λόγω του κορωνοϊού covid-19, παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 09:00 έως 14:00

Γραμμή Επικοινωνίας: 2421038021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1135
Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες