Βιοπαθολογικό Τμήμα


Το Βιοπαθολογικό Τμήμα βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Διευθύντρια: Κουράκη Ευαγγελία


Τηλέφωνα επικοινωνίας μετοΤμήμα
Διευθυντής: +30 242135-1692
|
|
|
|
|
|
|
Ιατροί: +30 242135-1690 | 1653 | 1693
E-mail επικοινωνίας
med.microbiologiko@ghv.gr


Το σύνολο της εργασίας του Βιοπαθολογικού Τμήματος αφορά κυρίως εξετάσεις ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων. Στα προς ανάλυση δείγματα αναζητούνται:

 • Παθολογικά στοιχεία.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί που τα προκαλούν.
 • Ταυτοποίηση των μικροοργανισμών.
 • Διερεύνηση των μικροβιακών αντοχών (αντιβιογράμματα).
 • Αναζήτηση αντισωμάτων και αντιγόνων.
 • Μελέτη μικροβιακής χλωρίδας (αποικισμός).

Ο σκοπός του Βιοπαθολογικού Τμήματος επιγραμματικά συνοψίζεται στα έξης:

 • Παροχή πληροφοριών στους Κλινικούς Ιατρούς για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
 • Συμμετοχή στη διερεύνηση και πρόληψη των Νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Συνεργασία με λειτουργούς της Δημόσιας Υγείας και ΚΕΕΛΠΝΟ σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, πρόληψης επιδημιών, κλπ.
 • Συμμετοχή σε εφαρμοσμένη ή θεωρητική έρευνα σχετική με το αντικείμενο.
 • Εκπαίδευση.