Διάθεση Αποκλειστικών Νοσοκόμων

ExclusiveNurses_Banner


Στην περίπτωση που ο ασθενής ή οι συγγενείς του θέλουν να προσλάβουν αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Μόνο όσοι περιλαμβάνονται στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων και φέρουν κάρτα ταυτοποίησης, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς του Νοσοκομείου.
  • Την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων την έχει το γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.