Ξενώνας "Φιλύρα"


Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΦΙΛΥΡΑ»
Διεύθυνση: Αθανασάκη 18 – Βόλος
Επιστημονικά Υπεύθυνος: | Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Γ. Ν. Βόλου


Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ξενώνας: +30 24210-38062
Φαξ: +30 24210-38062
Προσωπικό


|
|
|

E-mail επικοινωνίας
xenvolos@ghv.gr


Ο Ξενώνας «ΦΙΛΥΡΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2000 στο Βόλο. Ο Ξενώνας φιλοξενεί  άτομα με ψυχικές διαταραχές (20 ως 60 ετών) και στόχος της λειτουργίας του είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενους υψηλή ποιότητα σωματικής και ψυχικής υγείας, συμμετοχή σε δραστηριότητες καθημερινής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχεδιασμός συνεργασίας με την οικογένεια και την κοινότητα και συντονισμού της συνεργασίας μ΄ άλλες υπηρεσίες.
Το κτίριο βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό ιστό της πόλης και κοντά στη θάλασσα. Είναι διαρρυθμισμένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ενοίκων του για δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες.
Ο ρόλος του προσωπικού ως προς τους ενοίκους στοχεύει στην
α.  απόκτηση του μεγαλύτερου βαθμού ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινή ζωή.

β.  παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας .

γ.  κινητοποίηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου

δ.  οργάνωση επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, όπου είναι δυνατό.   

Μ΄ αυτές τις αρχές έχει συνταχθεί το πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:  φροντίδα του ατομικού χώρου, τη συμμετοχή στο εργαστήριο του ξενώνα ή άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία με εξόδους στην κοινότητα.

Το προσωπικό του ξενώνα αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

1.   Επιστημονικά υπεύθυνος: ψυχίατρος

2.   1 TE Νοσηλεύτρια  ( με ειδικότητα Ψυχικής Υγείας)

3.   1  Εργοθεραπεύτρια

4.   4  ΔΕ βοηθοί νοσηλευτές

5.   1  ΔΕ τεχνίτρια υποδηματοποιός

6.   1  ΥΕ γενικών καθηκόντων

Άλλη μια φροντίδα του ξενώνα «ΦΙΛΥΡΑ» είναι η λειτουργία δύο προστατευμένων διαμερισμάτων  στην πόλη του Βόλου που φιλοξενούν 2 ενοίκους το καθένα. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Π.Δ. είναι ίδιες με αυτές του ξενώνα οι ένοικοί τους όμως έχουν πετύχει μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας στην καθημερινή τους ζωή. Οι εργαζόμενοι του ξενώνα φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία των Π.Δ. και την κάλυψη των αναγκών των ενοίκων τους.

Η εργασία με την κοινότητα αποτελεί μια ακόμη δραστηριότητα του προσωπικού του ξενώνα: υπάρχει ανοικτό πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινότητας: Δήμος , Κ.Ψ.Υ.Β.,  Ο.Α.Ε.Δ. (Α.Μ.Ε.Α) κ.λ.π.

Ο ξενώνας και τα διαμερίσματα αποτελούν σύγχρονους τρόπους παροχής υποστήριξης και φροντίδας  σε άτομα  που λόγω ψυχικής διαταραχής είχαν παλιότερα αντιμετωπιστεί με λογικές αποκλεισμού (Ψυχιατρεία) αλλά και σ΄ οποιονδήποτε πολίτη έχει ανάγκη  από τις υπηρεσίες της δομής.