Αναισθησιολογικό Τμήμα


Το Αναισθησιολογικό Τμήμα βρίσκεται στον 3ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Συντονιστής Διευθυντής:
Διευθυντής: +30 242135-1465 – ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Δ/ΝΤΗΣ


Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τμήμα
+30 242135-1459
ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΤΗΣ
XAYTOΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΠΙΜ. Α’
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΜ. Α’
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΜ. Α’
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΠΙΜ. Α’
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΜ. Β’
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ| ΕΠΙΜ. Β’
ΜΟΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ| ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
Ιατροί: +30 242135-1786 | 1787
E-mail επικοινωνίας με την Κλινική
med.anesthesiologiko@ghv.gr


Προϊσταμένη είναι η Σόνια Μαργαριτοπούλου | Τ.Ε. Νοσηλευτικής
Επικοινωνία


Προϊσταμένη: +30 242135-1459
Νοσηλευτές: +30 242135-ΧΧΧΧ | ΧΧΧΧ
nurse.anesthesiologiko@ghv.gr

Leave a Reply