Εξωτερικές | Αιμοληψίες

Για το πρόγραμμα των Εξωτερικών Αιμοληψιών μπορείτε να ενημερώνεστε απο την Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας στα τηλέφωνα: +30 242135-1740