Γραφείο Εκπαίδευσης


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Το Γραφείο Εκπαίδευσης επαναλειτούργησε στις 22-10-2013. Ως υπεύθυνη του γραφείου ορίστηκε η κα Μαίρη Θ. Ζήγρα, ενώ ως γραμματειακή υποστήριξη ο κος Κώστας Τράγαλος.

Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου γραφείου ορίζονται ως ακολούθως:
1.Να ανιχνεύει και να καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανά υπηρεσία.
2.Να οργανώνει και να υποστηρίζει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου.
3.Να εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.
4.Να καταρτίζει ετήσιο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών, αλλά και έκτακτων αναγκών που παρουσιάζονται στην κλινική πράξη.
5.Να συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
6.Να αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να τηρεί αναλυτικό αρχείο.
7.Να ενημερώνει το προσωπικό για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
8.Να διοργανώνει εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού (εκτός Νοσοκομείου) πάνω σε επίκαιρα ιατρικά θέματα.
9.Να στηρίζει τους εργαζόμενους γονείς του Νοσοκομείου με τις Σχολές Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης, οι οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν σκοπό τη στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
10.Χορήγηση Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας με ημερομηνία έναρξης την 6η Οκτωβρίου 2014. Υπεύθυνη ορίστηκε η κα Μαντζαβίνου Γεωργία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας | Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση | 5η Υ.ΠΕ.
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. | Κεντρική Σελίδα
Ε.Κ.Δ.Δ.
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ε.Κ.Δ.Δ. | Επιλογή Σεμιναρίων (ΙΝΕΠ)
Ε.Κ.Δ.Δ. | On Line