ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-20

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-20


Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ενισχύθηκε μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-20 με Προϋπολογισμό 999.500,00€ για το Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ COVID-19 – Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ».
Το Έργο περιλαμβάνει την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Η/Μ Εξοπλισμού και συγκεκριμένα τα παραδοτέα της Πράξης είναι:

Οχτώ (8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ICU
Ένας (1) ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΕΘ ΜΕ 3 ΚΕΦΑΛΕΣ
Ένα (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΟΘΟΝΗ
Πέντε (5) ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ/ΜΑΦ
Ένας (1) ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΤΕΠ ΜΕ 3 ΚΕΦΑΛΕΣ
Ένα (1) ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DR ΠΛΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ένα (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ
Ένας (1) ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ FULL HD ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
Είκοσι έξι (26) MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Έξι (6) ΗΚΓ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Ένας (1) ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΤΕΠ
Τέσσερις (4) ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 2/ΦΑΣΙΚΟΥΣ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
Δύο (2) ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ – ΤΕΠ
Είκοσι Τέσσερα (24) ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – ΟΞΥΜΕΤΡΑ
Τέσσερα (4) ΣΕΤ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ένα (1) ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ
Ένα (1) ΣΕΤ ΧΡΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (10 ΣΕΤ)
Ένα (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ
Δύο (2) ΣΕΤ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Ένα (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1 και 2.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΪΟ – Τεμ. Οχτώ (8)
Ένα (1) ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ – Π/Υ: 650.000,00€
Υποέργο 2: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ) – Π/Υ: 40.000,00€
2. – ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) – Π/Υ : 470.000,00€
3. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής χρήσης της υψηλότερης διακριτικής ευκρίνειας και διαγνωστικής απεικόνισης – Π/Υ: 100.000,00€
Υποέργο 2: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (DR) – Π/Υ: 250.000,00€
4. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α – Π/Υ : 225.000,00€
Υποέργο 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) – Π/Υ: 125.000,00€
Υποέργο 2: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) – Π/Υ: 100.000,00€
5. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 225.000,00€