ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-13

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-13

1. – ΕΡΓΟ: “Προμήθεια Νέου Αξονικού Τομογράφου 64 Τομών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου” – Π/Υ : 600.000,00€
2. – ΕΡΓΟ: “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου” – Π/Υ : 1.392.000,00€
3. – ΕΡΓΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. – Π/Υ : 690.000,00€

Η απορροφητικότητα των έργων από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Αχιλλοπούλειο, ξεπέρασε το 95% για την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-13