Αιμοδοσία

Blood_Donation


Η Αιμοδοσία βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Διευθυντής: Λαφιωνιάτης Στυλιανός|
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: +30 242135-1740
E-mail επικοινωνίας
med.aimodosia@ghv.gr


Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΙΑΤΡΟΙ


Επικοινωνία
Τηλ.: +30 242135 – 1738 | 1739 | 1131


B. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επικοινωνία
Γραμματεία – Πληροφορίες: | +30 242135-1734 | 1303 (Δευτέρα – Παρασκευή)
Εργαστήρια: +30 242135-1130 (Ιολογικός Έλεγχος) | +30 242135-1107 (Συμβατότητες)
Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακης Αναιμίας: +30 242135-1726
Προϊσταμένη: +30 242135 – 1501
E-mail επικοινωνίας
aimodosia@ghv.gr


Αντικείμενο:
Αιμοδοσία- Ιατρική των μεταγγίσεων.

Τμήματα

Α. Αιμοδοσία

  • Τμήμα Αιμοληψιών: Το τμήμα διενεργεί περίπου 10000 αιμοληψίες κάθε χρόνο. Κατά το 2020 το 40% των μονάδων ήταν από συγγενικό περιβάλλον των ασθενών και 60% από εθελοντές αιμοδότες. Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται στο Τμήμα Αιμοδοσίας, στο ισόγειο του κτιρίου. Αίμα μπορεί να προσφέρει όποιος είναι 18-62 ετών και είναι υγιής.

Ωράριο αιμοληψιών: καθημερινές 08.30 – 13.30 και 17.30 – 20.00 | Σάββατο 09.00-13.00

Εκτός του τμήματος υπάρχει κινητό συνεργείο το οποίο πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοληψίες σε διάφορους αιμοδοτικούς συλλόγους του Νομού Μαγνησίας. Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με Δήμους, εκκλησίες, εταιρείες, σχολεία, πάντα με την παρότρυνση του Τμήματος Αιμοδοσίας για την καλλιέργεια κλίματος εθελοντισμού, και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αιμοδοτών τους και των πρώτου βαθμού συγγενών τους.

  • Τμήμα κίνησης αίματος Διακινούνται μονάδες αίματος και παραγώγων οι οποίες καλύπτουν τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και τις συνδεόμενες με το Τμήμα ιδιωτικές κλινικές.
  • Τμήμα ανοσοαιματολογίας : Στο τμήμα διενεργούνται ομάδες αίματος, δοκιμασίες συμβατότητας, έλεγχος και ταυτοποίηση αυτο- και αλλο- ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
  • Τμήμα παρασκευής παραγώγων αίματος : Παρασκευάζονται Παράγωγα αίματος σύμφωνα με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
  • Εργαστήριο ορολογικού ελέγχου αίματος.Στο εργαστήριο ορολογικού ελέγχου με αυτόματους αναλυτές πραγματοποιείται έλεγχος των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία δεικτών, δηλαδή ανίχνευση HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2, και anti-HTLV I/II στον ορό των δειγμάτων αιμοδοτών και ασθενών. Η εξέταση για σύφιλη γίνεται με μακροσκοπική μέθοδο συγκολλητινοαντίδρασης.

Β. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας

Στη Μονάδα διενεργείται ο έλεγχος για την ανακάλυψη των ετεροζυγωτών για τις διάφορες αιμοσφαιρινοπάθειες (μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων,ηλεκτροφόρηση Hb, ποσοτική μέτρηση κλασμάτων Hb) και συμβουλευτική καθοδήγηση.

Ωράριο αιμοληψιών: με ραντεβού