Χειρουργικός Τομέας

SurgeryDept_Banner

Ο Χειρουργικός Τομέας έχει δυναμικότητα 176 κλινών (όλες ανεπτυγμένες) και Τομεάρχη τον Αθανάσιο Λιούπη, Συντονιστή Δ/ντή, Χειρουργό.


Διαρθρώνεται σε Κλινικές, Μονάδες και Τμήματα ως εξής: