Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Μεταγγίσιοθεραπεία ασθενών, Αντιμετώπιση αιμοσφαιρινοπάθειας, Ημερήσια Νοσηλεία, Παρακολούθιση αποσιδήρωσης.
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας