ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 2019

Ο απολογισμός (πεπραγμένα), είναι ένα εργαλείο
• για τη Διοίκηση, προκειμένου να γνωρίζει την «απόκλιση» που έχει σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της και να αναλάβει πιθανές δράσεις
• για την Κοινωνία, ώστε να γνωρίζει και να αποτιμά τις δράσεις και τις ενέργειες που έγιναν για το νοσοκομείο
• για τα Στελέχη, ώστε να μπορούν να αναδείξουν το έργο τους
• για τις Προϊστάμενες αρχές, ώστε να δύναται να το αξιολογήσουν
Ο στόχος του δεν είναι να παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις αλλαγές,

προμήθειες, παρεμβάσεις, δυσλειτουργίες, επεκτάσεις που γίνονται στο νοσοκομείο, παρά μόνο τις πιο ουσιώδεις, σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο αναγνώστης, να μπορεί να «ακτινογραφήσει» τη Μονάδα Υγείας, ως προς το ρυθμό μεταβολής της ανάπτυξης της.

Μήνυμα από τη Διοίκηση

Η χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η εύρυθμη, ουσιαστική και διαφανής λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας ασθενών και συνοδών, η δίκαιη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, η συμμόρφωση και τήρηση της νομοθεσίας και η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου στη συνείδηση των συμπολιτών μας, αποτελούν τις βασικές κι απαράβατες αρχές της προσπάθειας που κάνουμε απ’ τη θέση ευθύνης της Διοίκησης του “Αχιλλοπούλειου” Νοσοκομείου Βόλου, με όραμα την παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης, καλύτερης των όμορων νοσοκομείων αλλά και εφάμιλλης με ανεπτυγμένα νοσοκομεία του κέντρου.
Βεβαίως δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, έτσι κι αλλιώς το Νοσοκομείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και η προσπάθεια που απαιτείται από μέρους μας είναι, ως οφείλει, συνεχής και αδιάλειπτη. Σύμμαχος ανεκτίμητος στην προσπάθεια αυτή είναι η δέσμευσή μας στην στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, η διαφάνεια στις διαδικασίες, η επιμονή, αλλά κυρίως το ομαδικό πνεύμα.
Ο δημόσιος απολογισμός είναι μια διαδικασία ανοικτή στον διάλογο, στην κριτική και στην αξιολόγηση και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων όσων αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του δημόσιου τομέα, αλλά και πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.
Σαφέστατα, το παρών πόνημα δεν μπορεί να περιγράψει όλες αυτές τις μικρές επιτυχίες (και αποτυχίες) που καθημερινά λαμβάνουν δράση σε ένα νοσοκομειακό χώρο. Περιγράφονται συνοπτικά, τα σημεία προόδου, το τι «δώσαμε» στην κοινωνία και τι «πήραμε» από αυτήν.
Ο απολογισμός, στηρίχθηκε στον προγραμματισμό μας, ως η φυσική συνέχεια του και παρουσιάζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης και ανάπτυξης του νοσοκομείου. Το έργο, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον απολογισμό μας, οφείλεται στον ζήλο και την τεχνογνωσία των στελεχών του Νοσοκομείου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019